Genoptræning hos TKHEALTH tager udgangspunkt i de Nationale Kliniske Retningslinjer for genoptræning som er udarbejdet af sundhedsstyrelsen.

Hvorfor vælge genoptræning hos TKHealth?

At give sig selv de bedste vilkår for et vellykket genoptræningsforløb er essentielt. Det kræver den rette indsats og det rette fokus. Det kræver viden og vilje. Valget af de rette fysiske og strukturelle omstændigheder samt tidsforløb har indflydelse på forløbet. Gode forhold for behandling kombineret med overvåget øvelsesterapi med en fysioterapeut danner et solidt fundament for din vej tilbage til optimal funktionsdygtighed. Jeg følger dig personligt igennem hele processen og giver løbende feedback og tilretter den fysioterapeutiske indsats for bedst mulige resultat.