Hvorfor vælge træning hos FysioCenter City Syd?

Træning hos FysioCenter City Syd mere personligt og tilrettet dig og dine behov. Det er billigere end langt de fleste andre steder man kan få personlig træning og et personligt træningsforløb forbereder altid en bedre på selvstændigt at kunne fortsætte sin træning uden skader efterfølgende. Det giver en større tryghed i at træne når man har en erfaren træner til at rådgive og rette uhensigtsmæssige bevægemønstre.

Hvorfor vælge genoptræning hos FysioCenter City Syd?

Genoptræning hos TKHEALTH tager udgangspunkt i de Nationale Kliniske Retningslinjer for genoptræning som er udarbejdet af sundhedsstyrelsen.

At give sig selv de bedste vilkår for et vellykket genoptræningsforløb er essentielt. Det kræver den rette indsats og det rette fokus. Det kræver viden og vilje. Valget af de rette fysiske og strukturelle omstændigheder samt tidsforløb har indflydelse på forløbet. Gode forhold for behandling kombineret med overvåget øvelsesterapi med en fysioterapeut danner et solidt fundament for din vej tilbage til optimal funktionsdygtighed. Jeg følger dig personligt igennem hele processen og giver løbende feedback og tilretter den fysioterapeutiske indsats for bedst mulige resultat.